Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tadeusz Tomaszewski

Tadeusz Tomaszewski – profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2008) i prorektor UW (2008-2016).

Pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Prawa Karnego i przewodniczącego jego Rady Naukowej. Od 28 lat jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej oraz wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, był też przewodniczącym Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz członkiem komitetów doradczych Komendanta Głównego Policji i Szefa CBA.

Jest wiceprezydentem międzynarodowej organizacji naukowej Silk Road Forensic Consortium, wiceprezesem i arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz prezesem Polskiego Związku Szermierczego i członkiem Legal Commision w European Fencing Confederation.

Jest autorem prac naukowych poświęconych m.in. kryminalistycznym badaniom dokumentów i pisma ręcznego oraz problematyce biegłych i opiniowania. Od 1996 r. pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu kryminalistyki i badań dokumentów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest współorganizatorem pierwszych w Polsce magisterskich studiów kryminalistycznych, prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych UW, których jest kierownikiem.

Za swoją pracę naukową oraz zawodową wielokrotnie nagradzany, m.in. dwoma medalami „Za zasługi dla Policji” i międzynarodową nagrodą Henry C.Lee Forensic Science Institute Award, a także nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Rektora UW.

Więcej informacji.