Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

REKRUTACJA 2024/2025

Zapraszamy  do udziału rekrutacji na Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych UW na rok akademicki 2024/2025.

Centrum Nauk Sądowych UW oferuje wielodyscyplinarne studia podyplomowe które mają na celu przybliżenie istotnych kwestii prawa dowodowego oraz metod kryminalistycznych w kontekście szerokiego spektrum nauk sądowych. Program został stworzony, aby sprostać potrzebom szerokiej grupy odbiorców, od profesjonalistów związanych z wymiarem sprawiedliwości po osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w tej dziedzinie – niezależnie od wcześniejszego doświadczenia w tych obszarach. Szczególny nacisk kładziemy na przekrojowe podejście do procesu dowodzenia w oparciu o wiedzę ugruntowaną naukowo i w kontekście różnorodnych dziedzin. Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty praktyczne realizowane są zwłaszcza w odniesieniu do wybranych klasycznych technik kryminalistycznych oraz oględzin miejsca zdarzenia (fakultatywne zajęcia terenowe).

Zajęcia wykładowe oraz uzupełniające warsztaty praktyczne realizowane są przez naukowców i praktyków związanych z Centrum Nauk Sądowych. Kierownikiem Studiów Podyplomowych jest dr Piotr Lewulis (Katedra Kryminalistyki, WPiA UW)

Najważniejsze informacje:

Rekrutacja (od czerwca 2024): Wyłącznie w systemie IRK UW – link wkrótce
Nazwa programu: Kryminalistyka i Prawo Dowodowe
Poziom kształcenia: Studia podyplomowe (kwalifikacje poziomu PRK6)
Czas trwania: 2 semestry (210h dydaktycznych) (30 ECTS)
Tryb: Zajęcia stacjonarne – 14 zjazdów w ciagu dwóch semestrów.
Wymogi wstępne: Wykształcenie wyższe
Ważne terminy: w trakcie ustalania –
Opłaty:  Opłata jednorazowa – 4800 PLN

Dwie raty – 2 x 2550

Cztery raty – 4 x 1350 PLN

Kontakt: podyplomowe.cns@uw.edu.pl

UWAGA – rekrutacja na studia podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego zostanie uruchomiona w czerwcu 2024 r. w systemie IRK UW!

Dla kogo?

Do programu mogą aplikować absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy wykazują zainteresowanie proponowaną tematyką. Studia są adresowane nie tylko do pracowników wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy organów ścigania, adwokatów, radców prawnych czy lekarzy, ale również do absolwentów studiów społecznych, przyrodniczych lub technicznych. Dzięki multidyscyplinarnemu charakterowi programu i doświadczonej kadrze naukowej, studia będą odpowiednie zarówno dla osób z większym doświadczeniem zawodowym, jak i dla tych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę w kryminalistyce.

Planowany harmonogram zjazdów 2024/2025

Zajęcia odbywają się we wskazanych poniżej datach, w blokach zajęciowych podczas zjazdów w soboty i w niedziele wg. następującego shematu:

W soboty:
 • godz. 9.15 – 13.15 – blok pierwszy
 • godz. 14:00 – 18.00 – blok drugi
W niedziele:
 • godz.  9.15-13.15. – blok trzeci

Szczegółowy harmonogram tematyczny jest ustalany corocznie w porozumieniu z wykładowcami. Rozkład zajęć uwzględniający ich tematy i nazwiska wykładowców jest przedstawiany na początku semestru. Na rok akademicki 2024/2025 wyznaczyliśmy następujące “podstawowe” terminy zjazdów.

 1. 26/27 października 2024
 2. 16/17 listopada 2024
 3. 23/24 listopada 2024
 4. 7/8 grudnia 2024
 5. 14/15 grudnia 2024
 6. 11/12 stycznia 2025
 7. 18/19 stycznia 2025
 8. 15/16 lutego 2025
 9. 22/23 lutego 2025
 10. 15/16 marca 2025
 11. 22/23 marca 2025
 12. 5/6 kwietnia 2025
 13. 10/11 maja 2025
 14. 17/18 maja 2025

Wszystkie zajęcia w tych terminach będą odbywały się stacjonarnie w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1.

Jednocześnie wskazujemy terminy “rezerwowe” – tj. na wypadek konieczności przeniesienia z przyczyn losowych lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 1. 25/26 stycznia 2025
 2. 8/9 marca 2025
 3. 24/26 maja 2025
 4. 7/8 albo 14/15 czerwca 2025.

Program ramowy

Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Prawo dowodowe:  zarys prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości, przebieg procesu dowodzenia i zasady prawidłowej współpracy z biegłymi oraz prawne i aktyczne ramy realizacji różnych czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia). 
 • Kryminalistyka klasyczna: zasady identyfikacji kryminalistycznej i omówienie wybranych technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia,  analiza śladów krwawych).
 • Elementy medycyny sądowej.
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: cyberbezpieczeństwo, informatyka kryminalistyczna i OSINT,
 • Fakultatywny warsztat terenowy na zasadzie symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie kryminalistyki i poszczególnych dyscyplin ją wspierajacych.

Czesne

Opłata za Studia w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

 1.  4800 PLN – przy wpłacie jednorazowej w terminie do 21 października 2024,

 2.  5100 PLN – w dwóch ratach po 2550 PLN – I) do 21 października 2024 r., II) do 15 lutego 2025,

 3.  5400 PLN -w czterech ratach po 1350 PLN – I) do 21 października 2024, II) do 15 grudnia 2024, III) do 15 lutego 2025, IV) do 15 kwietnia 2025.

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego [Imię i Nazwisko Słuchacza]

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed rozstrzygnięciem rekrutacji.