Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia magisterskie

Dlaczego warto kontynuować studia magisterskie w Centrum Nauk Sądowych UW?

Centrum Nauk Sądowych tworzy pięć Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Prawa i Administracji, Chemii, Biologii, Fizyki oraz Psychologii i prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, oferując stacjonarne studia magisterskie II stopnia na trzech kierunkach:

Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj. na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.

Kandydat będący po obronie, ale nieposiadający jeszcze dyplomu, może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informację o średniej z toku studiów oraz o ocenie z egzaminu dyplomowego.