Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oferta Laboratorium Genetyki Sądowej

Laboratorium Genetyki Sądowej oferuję:

Prowadzenie działalności usługowej

 1. Wykonywanie ekspertyz i wdawanie opinii kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej, w tym o wysokim stopniu skomplikowania (sprawy p/ko życiu i zdrowiu, tzw. Archiwum X), interdyscyplinarnych (kompleksowych) lub mających charakter odwoławczy;
 2. Przeprowadzanie badań genetycznych w zakresie ustalenia pokrewieństwa i ojcostwa (test na ojcostwo),
 3. Pomoc i wsparcie merytoryczne służbie kryminalnej w formie udziału biegłych w ramach oględzin miejsca, osoby lub rzeczy oraz ujawniania śladów biologicznych we wszystkich kategoriach przestępstw, katastrof, zdarzeń losowych poprzez uczestnictwo w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia, w tym:
 • ujawnienie i zabezpieczenie śladów biologicznych, w tym śladów krwi;
 • zastosowane środków chemicznych i oświetlaczy kryminalistycznych o różnej długości fali światła ujawniających niewidoczne gołym okiem ślady biologiczne oraz testów identyfikujących rodzaj materiału biologicznego;
 • typowanie i priorytetyzacja śladów biologicznych, w tym śladów krwi do badań;
 • pobranie materiału porównawczego od osób w postaci wymazu ze śluzówki policzków;
 • zapewnienie wsparcia specjalistycznego przy realizacji działań wykrywczych i dowodowych prowadzonych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej Policji.

Prowadzenie badań naukowych

Zespół badawczy złożony z wysoko kwalifikowanych ekspertów i pracowników naukowo-dydaktycznych opracowuje tematy badawcze oraz rozwija technologie kryminalistyczne służące wykrywaniu przestępstw oraz ich sprawców. Zakres zainteresowań badawczych zespołu to między innymi badania metylacji DNA i całogenomowe sekwencjonowanie DNA oraz szerokie wykorzystania uzyskanej w ten sposób informacji dla unikatowej działalności usługowej.


Prowadzenie działalności szkoleniowej

Szkolenia z zakresu techniki kryminalistycznej wykorzystywanej w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości dla podmiotów zewnętrznych, w tym:

 • konferencje, kursy i szkolenia doskonalenia zawodowego dla biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu genetyki sądowej;
 • konferencje, warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz środowisk akademickich;
 • świadczenie doradztwa podobnym instytucjom w przygotowaniach do certyfikacji ISO (17025) oraz przeprowadzanie audytów jakości i analizy ryzyka;
 • prowadzenie zajęć dla studentów kryminalistyki, biologii i medycyny w zakresie genetyki sądowej i analizy śladów krwawych.

Liczy się profesjonalizm i doświadczenie.