Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O CNS

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Nauk Sądowych UW jest jednostką ogólnouniwersytecką, która powstała w 2007
roku; obecnie prowadzi działalność dydaktyczną w formie studiów podyplomowych z zakresu
kryminalistyki i dyscyplin pokrewnych oraz studia II stopnia na 3 kierunkach studiów
kryminalistycznych: kryminalistyki ogólnej, biologii i genetyki sądowej oraz chemii sądowej.
Ponadto w ramach CNS działa Biuro Ekspertyz, którego działalność dotyczy zarówno sfery
usługowej (wydawanie opinii dla sądów i prokuratur w najbardziej poszukiwanych
specjalnościach biegłych, wykonywanie analiz i badań dla instytucji publicznych,
przedsiębiorców prywatnych i podmiotów prywatnych), jak również naukowej (prowadzenie projektów).

Biuro Ekspertyz podzielone jest na trzy laboratoria:

– Laboratorium Genetyki Sądowej,
– Laboratorium Chemii Sądowej,
– Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej.

Laboratoria prowadzą badania oraz działalność ekspercką, a osoby wykonujące badania w
pracowniach prowadzą także zajęcia dydaktyczne w ramach swoich specjalności, jak również
działają w obszarze naukowym.

Laboratorium Genetyki Sądowej
Laboratorium przeprowadza analiz DNA w sprawach karnych, identyfikacyjnych oraz
cywilnych o ustalenie ojcostwa, zleconych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
oraz inne instytucje publiczne.

Laboratorium Chemii Sądowej
W Laboratorium wykonywane są ekspertyzy dotyczące badań jakościowych i ilościowych
narkotyków, w szczególności na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Ponadto wykonywane są badania produktów pochodzących z konopi na zlecenie organów
ścigania, wymiaru sprawiedliwości i podmiotów prywatnych oraz badania materiału
pochodzącego z upraw konopi włóknistych w oparciu o przepisy unijne, na potrzeby
hodowców i agencji rządowych.

Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej
Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej zajmuje się wybranymi rodzajami badań
kryminalistycznych (w tym w szczególności badaniami dokumentów i pisma ręcznego,
daktyloskopii), jak również strategią, techniką i taktyką działań na miejscu zdarzenia.
Dodatkowo prowadzi działalność praktyczną z zakresu szeroko pojętego badania miejsca
zdarzenia, w tym oględzin miejsca, osób i rzeczy, oględzin zwłok (funkcja koronera), oględzin
miejsca katastrof masowych oraz identyfikacji ofiar (DVI). Działania takie mają charakter
kompleksowy i interdyscyplinarny (prawny, kryminalistyczny oraz medyczno-sądowy).
Ponadto Laboratorium jest w szerokim zakresie zapleczem dla prowadzenia zajęć
dydaktycznych dla studentów (prowadzenie różnych czynności procesowo-
kryminalistycznych).