Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O badaniach DNA

W połowie 1980 roku naukowcy zaprezentowali nowe, potężne narzędzie kryminalistyczne, które zrewolucjonizowało system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych: analizę DNA. W ciągu ostatnich trzech dekad analizy przeprowadzone przez kryminalistyczne laboratoria DNA zidentyfikowały niezliczonych podejrzanych i oczyściły niewinnych. Dzisiaj, postęp technologiczny sprawia, że analiza DNA jest dokładniejsza i bardziej czuła, a testy DNA są stosowane w sprawach karnych, od włamania po napaść seksualną i zabójstwo. Jednocześnie laboratoria kryminalistyczne zyskały możliwość wydobywania cennych informacji nawet ze śladowych ilości DNA i trudnych próbek biologicznych.

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LABORATORIUM LGS CNS UW

 1. LGS CNS UW stosuje procedury badawcze:
 • LB11/PB-01. Badania genetyczne w zakresie ustalania ojcostwa i pokrewieństwa metodę Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną,
 • LB11/PB-02 Oględziny materiału dowodowego i porównawczego oraz identyfikacja rodzaju materiału biologicznego metodę immunochromatograficzną, chemiczną, makro- i mikroskopową,

wydane 1 z dnia 29.03.2023 r.

 1. LGS stosuje następujący sprzęt i oprogramowanie: sekwenator 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems, Termocykler VerityPro firmy Applied Biosystems, Oprogramowanie GeneMapper® ID-X v.1.5, anajbardziej aktualną wersję oprogramowania.
 2. Złożenie zlecenia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wykonanie badania.
 3. Zleceniodawca akceptuje warunki realizacji zlecenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Zleceniobiorca nie pobiera próbek do badań, przyjmuje próbki pobrane przez Zleceniodawcę i ponosi odpowiedzialność za próbkę od momentu dostarczenia jej do siedziby Zleceniobiorcy.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość próbki wynikającą ze sposobu poboru, transportu i przekazania próbki, a informacje dotyczące pobrania próbek zostały podane przez Zleceniodawcę w formularzu Zlecenia Klienta.
 6. Zleceniobiorca informuje, że próbki przekazane do badań są przechowywane w archiwum przez 30 dni od daty wykonania badania, po czym przekazywane są do utylizacji, o ile nie ustalono inaczej ze Zleceniodawcą.
 7. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji/skargi na wyniki badań, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu z badań. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurą „PO-05. Rozpatrywanie skarg”, obowiązującą u Zleceniobiorcy.
 8. Istnieje możliwość uczestnictwa przedstawiciela Zleceniodawcy w badaniach w charakterze obserwatora.
 9. Zleceniodawca ma prawo monitorować postęp prac zleconych przez niego badań na każdym etapie realizacji zlecenia.
 10. Zleceniobiorca deklaruje zapewnienie poufności oraz ochronę praw własności Zleceniodawcy.
 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać wyników badań, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
 12. Zmiany/odstępstwa od w/w uzgodnień zostaną przekazane Zleceniodawcy i wymagają jego pisemnej akceptacji.
 13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych pozyskanych od Zleceniodawcy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się:
 • Listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • Telefonicznie: 22 55 20 000. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zlecenia badania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zlecenia badania (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dodatkowe Państwa dane, których przetwarzanie nie jest konieczne dla zawarcia i realizacji zlecenia badania oraz nie wynika z obowiązku prawnego, mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: akotus@cnbc.uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Okres przechowywania danych Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania realizacji zlecenia badania, a po jej zakończeniu przez okres sześciu miesięcy w związku z realizacją zobowiązań prawnych związanych z realizacją zlecenia badania. Odbiorcy danych Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zleceniem badania. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych;

 1. Dodatkowo Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską;
 2. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Prawa związane z przetwarzaniem danych Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:§ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii:
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych Podanie danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji zlecenia badania oraz spełnienia obowiązku prawnego w związku z realizacją zlecenia jest niezbędne. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.