Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O Laboratorium Chemii Sądowej

Laboratorium Chemii Sądowej CNS UW łączy w sobie kombinację innowacyjnych i praktycznych koncepcji oraz dobrych praktyk, dzięki czemu jest w stanie świadczyć usługi na potrzeby prowadzonych postepowań, a także zaspokoić potrzeby przedsiębiorców dotyczące analiz chemicznych. 

W obszarze usługowym listą Laboratorium Chemii Sadowej (LChS) CNS UW jest unikalne połączenie wysoko wykwalifikowanego personelu, najnowszego sprzętu i wyjątkowej wiedzy we wszystkich obszarach kryminalistycznej analizy chemicznych związań z badaniami narkotyków, w szczególności konopi.

Ponadto celem, jaki postawił sobie LChS CNS UW jest tworzenie połączenia pomiędzy społecznością naukową, a praktyką w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich narzędzi kryminalistycznych. Prowadzona działalność dotyczy zarówno sfery naukowej, dydaktycznej, jak również usługowej.

W Laboratorium realizowane są ekspertyzy dotyczące badań jakościowych i ilościowych narkotyków. Ponadto wykonywane są badania produktów pochodzących z konopi na zlecenie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i podmiotów prywatnych, a także badania materiału pochodzącego z upraw konopi włóknistych w oparciu o przepisy unijne, na potrzeby hodowców i agencji rządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą laboratorium.

Głównym atutem naszego zespołu jest jego doświadczona kadra, która posiada specjalistyczną wiedzę i bogate praktyczne doświadczenie w zakresie chemii sądowej. Składamy się z kierownika laboratorium oraz trzech członków zespołu, którzy zdobyli swoje umiejętności pracując przez wiele lat w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Nasz personel jest wykwalifikowany, posiadając wyższe wykształcenie chemiczne oraz przeszkolenie w wykonywaniu zaawansowanych badań chemicznych. Zarówno w ramach świadczonych usług w dziedzinie chemii sądowej, jak i prowadzonych prac naukowych, nasz zespół wykazuje się wysokim stopniem kompetencji i profesjonalizmu.

Kierownik Laboratorium Chemii Sądowej – dr n. med. Adam Frankowski

Adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskał tytuł magistra chemii na Uniwersytecie Warszawskim Filii w Białymstoku. Rozprawę doktorską obronił w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Od prawie 30 lat związany z tematyką nauk sądowych w zakresie chemii oraz urządzeń i materiałów wybuchowych. Pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku, następnie Zastępcy Dyrektora Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie. Kierownik i trener w ramach projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych przez instytucje UE. Były stały członek Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFIS) oraz członek Rady Naukowo – Technicznej przy MSWiA. Przewodniczący zespołu ds. opracowania zmian legislacyjnych dotyczących najnowszych substancji psychoaktywnych powołanego w 2017 r. decyzją Komendanta Głównego Policji.

Twórca polskiego Zespołu ds. identyfikacji ofiar katastrof masowych (DVI) i jego kierownik od początku istnienia Zespołu. Przewodniczący zespołu ds. stworzenia i wdrożenia systemu badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 w polskiej Policji. Swoje zainteresowanie badawcze  skupia na zagadnieniach z zakresu techniki kryminalistycznej, chemii i nauk sądowych. Obecnie członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Swoje zainteresowanie skupia również na zagadnieniach dotyczących identyfikacji ofiar katastrof masowych w dyscyplinie “Humanitarian Forensic Science”. Współautor wielu publikacji oraz monografii naukowych, redaktor naukowy i współautor rozdziałów w monografiach “Dobre Praktyki Technika Kryminalistyki” oraz “Analityka Sądowa”.

Kadra 

Zastępca kierownika laboratorium – dr Anna Trynda

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, od ponad 20 lat związana z kryminalistyką. Pełniła funkcję zastępcy naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i kierownika ds. zarządzania jakością, a następnie kierownika Zakładu Chemii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, gdzie nadzorowała realizacje opinii z zakresu chemii kryminalistycznej, kierowała pracami badawczo – naukowymi z tej dziedziny. Członek powołanej przez Polskie Centrum Akredytacji grupy eksperckiej ds. akredytacji laboratoriów wykonujących badania w dziedzinie nauk społecznych.

W latach 2016 – 2021 ekspert współpracujący w Horyzontalnej Grupie Roboczej ds. Narkotyków Rady UE. Kierownik i wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez NCBiR oraz finansowanych z programu UE Horyzont 2020.Przez wiele lat menadżer i wykładowca podczas międzynarodowych szkoleń z zakresu likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych prowadzonych we współpracy z agencjami EUROPOL i CEPOL. Jako trener i wykładowca prowadziła szkolenia dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej dla funkcjonariuszy Policji z wielu krajów, w tym Chin, Niemiec i Węgier. Współautorka publikacji naukowychcz zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych.

Specjalistka chemii sądowej – mgr Anna Duszyńska 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kryminalistyce, które zdobyła jako biegła z zakresu badań chemicznych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu Chemii CLKP. Decyzją Ministra Zdrowia powołana do Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych od początku jego istnienia. Z ramienia MSWiA oraz Ministra Zdrowia członek zespołów powołanych do opracowania nowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Kierownik wielu projektów naukowo- badawczych finansowanych przez NCBR z zakresu przestępczości narkotykowej. Ekspert merytoryczny w zespole nadzorującym realizację projektów NCBR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji narkotyków, w tym nowych substancji psychotropowych za pomocą specjalistycznych technik analitycznych (chromatografia, spektrometria, spektrofotometria). Współautorka artykułów naukowych o tematyce narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Twórca procedur, wytycznych i metodyk dotyczących m.in. badań narkotyków.

Specjalistka chemii sądowej – mgr inż. Joanna Sasor

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Technologia Chemiczna oraz 2-letniego Medycznego Studium Analitycznego w Lublinie. Pełniła funkcję głównego specjalisty w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kryminalistycznej analizy chemicznej, m. in.: w badaniach jakościowych i ilościowych narkotyków metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi.

Zajmowała się badaniem płynów ustrojowych na obecność narkotyków działających podobnie do alkoholu metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Posiada wiedzę i doświadczenie w profilowaniu amfetaminy i tabletek zawierających MDMA. Brała udział w opracowywaniu i walidacji metod służących do badań ilościowych narkotyków, których wyniki są istotne dla prowadzonych postępowań.