Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Biuro ekspertyz

Zgodnie z § 4 uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych UW z dnia 23.05.2007 Biuro Ekspertyz CNS UW jest wyodrębnioną finansowo jednostką organizacyjną do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, zgodnie z § 134 ust. 4 Statutu UW.

Biuro Ekspertyz dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym i laboratoriami znajdującymi się w ramach wydziałów: Biologii chemii. Fizyki oraz Prawa i Administracji a także najwyżej  wykwalifikowaną kadrą pracowników naukowych i technicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jednostka świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Oferujemy najwyższą jakość i rzetelność po bardzo atrakcyjnych kosztach.

Biuro Ekspertyz podzielone jest na trzy laboratoria:

  • Laboratorium Genetyki Sądowej
  • Laboratorium Chemii Sądowej
  • Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej

Laboratoria prowadzą badania oraz działalność ekspercką, a osoby wykonujące badania w pracowniach prowadzą także zajęcia dydaktyczne w ramach swoich specjalności, jak również działają w obszarze naukowym.

Laboratorium Genetyki Sądowej
Laboratorium przeprowadza analiz DNA w sprawach karnych, identyfikacyjnych oraz cywilnych o ustalenie ojcostwa, zleconych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne instytucje publiczne.

Laboratorium Chemii Sądowej
W Laboratorium wykonywane są ekspertyzy dotyczące badań jakościowych i ilościowych narkotyków, w szczególności na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wykonywane są badania produktów pochodzących z konopi na zlecenie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i podmiotów prywatnych oraz badania materiału pochodzącego z upraw konopi włóknistych w oparciu o przepisy unijne, na potrzeby hodowców i agencji rządowych.

Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej
Laboratorium Kryminalistyki Ogólnej zajmuje się wybranymi rodzajami badań kryminalistycznych (w tym w szczególności badaniami dokumentów i pisma ręcznego, daktyloskopii), jak również strategią, techniką i taktyką działań na miejscu zdarzenia.

Dodatkowo prowadzi działalność praktyczną z zakresu szeroko pojętego badania miejsca zdarzenia, w tym oględzin miejsca, osób i rzeczy, oględzin zwłok (funkcja koronera), oględzin miejsca katastrof masowych oraz identyfikacji ofiar (DVI). Działania takie mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny (prawny, kryminalistyczny oraz medyczno-sądowy). Ponadto Laboratorium jest w szerokim zakresie zapleczem dla prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (prowadzenie różnych czynności procesowo-
kryminalistycznych).