Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O studiach podyplomowych w CNS UW


Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego – Twoja Ścieżka do Specjalizacji w Naukach Sądowych

Szanowni Państwo,

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi Studia Podyplomowe z Kryminalistyki i Prawa Dowodowego od początku swojego istnienia. Czerpiąc z bogatej, wieloletniej już tradycji, kształcimy przedstawicieli różnych nauk i zawodów uzupełniając ich wiedzę i przygotowanie merytoryczne o pogłębione znaczenie kryminalistyki dla współczesnych procesów karnych. Jako liderzy kształcenia w zakresie nauk sądowych, staramy się odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą kryminalistyki i prawa dowodowego wśród przedstawicieli różnych zawodów – nie tylko prawniczych.

Wielodyscyplinarny program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki i Prawa Dowodowego zakończony jest wydaniem dyplomu i pozwala na zdobycie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dostarcza zarówno wiedzy jak i umiejetności, łącząc uniwersyteckie fundamenty teoretyczne z praktyką.

Dla kogo są te studia?

Nasze studia podyplomowe są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć specjalistyczne umiejętności w dziedzinie nauk sądowych. Program jest przygotowany z myślą zarówno o osobach pracujących w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszach i pracownikach organó ścigania, adwokatach, radcach prawnych, lekarzach, czy absolwentach innych kierunków społecznych, przyrodniczych czy technicznych. Program będzie również atrakcyjny dla osób niezwiazanych zawodowo z naukami sądowymi, lecz zainteresowanymi tą tematyką. Od strony merytorycznej, zajęcia są przygotowane tak, żeby dostarczyć wielu nowych wiadomosci w obszarach wykraczających poza Państwa dotychczasowe specjalizacje: osoby z wykształceniem prawniczym otrzymają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a medycy poznają podstawy prawa dowodowego – dzięki temu chcemy budować wzajemne zrozumienie pomiedzy ekspertami różnych dziedzin.

Co konkretnie oferujemy?

Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych (30 ECTS) w formie zjazdów stacjonarnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych naukowców i praktyków. Program obejmuje m.in. wstęp do nauk penalnych, szczegółowe omówienie procesu dowodzenia, zasady planowania i realizacji czynności dowodowych oraz praktyczne zastosowanie wybranych technik kryminalistycznych, wytyczne dotyczące współpracy z biegłymi, omówienie problematyki biologii, chemii i fizyki sądowej. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktycznych. Prowadzone w trakcie zjazdów wykłady teoretyczne uzupełniane są, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, ćwiczeniami praktycznymi. Słuchacze mają możliwość uczestnictwa w fakultatywnych warsztatach terenowych (w formie symulacji oględzin miejsca), które umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Szczegółowy harmonogram tematyczny zajęć jest ustalany corocznie wspólnie z naszymi wykładowcami, w oparciu o ustalony już wielodyscyplinarny program studiów, który obejmuje w szczególności następujace obszary tematyczne:

 • Prawo dowodowe:  zarys prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości, przebieg procesu dowodzenia i zasady prawidłowej współpracy z biegłymi oraz prawne i aktyczne ramy realizacji różnych czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia). 
 • Kryminalistyka klasyczna: zasady identyfikacji kryminalistycznej i omówienie wybranych technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia,  analiza śladów krwawych).
 • Elementy medycyny sądowej.
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: cyberbezpieczeństwo, informatyka kryminalistyczna i OSINT,
 • Fakultatywny warsztat terenowy na zasadzie symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Studia prowadzone są w salach wykładowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Kampusu Ochota UW (ul. Miecznikowa 1).

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Marcin Fudalej (Zakład Medycyny Sądowej WUM)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Michał Górski (MISMap UW)
  Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Radosław Parzych
 • insp. Urszula Cur

 

Rekrutacja do programu na każdy kolejny rok akademicki prowadzona od czerwca w systemie IRK UW. Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności a także do zapoznania się ze szczegółowym opisem programu, wymogami formalnymi obowiazującymi w czasie studiów oraz z opisem procesu rekrutacji.

z wyrazami szacunku

dr Piotr Lewulis

Kierownik Studiów Podyplomowych w CNS UW