Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Piotr Lewulis

Piotr Lewulis adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW od 2020 r., wcześniej asystent naukowo-badawczy na w tej samej Katedrze (2015-2019), od 2017 r. pełni funkcję jej sekretarza. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych UW i członek Rady Dydaktycznej CNS UW (od 2021 r.). Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Affiliate Academic przy Department of Security and Crime Science University College London (w 2023 r.). Członek Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2022 r.).

Absolwent magisterskich studiów prawniczych (WPiA UW, 2014) i stacjonarnych studiów doktoranckich (WPiA UW 2019). We wrześniu 2019 r., uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego WPiA UW uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w oparciu o pracę pt. „Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postepowaniu karnym”. Praca została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz obroniona z wyróżnieniem.

W 2018 r. ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i przystąpił – z wynikiem pozytywnym – do końcowego egzaminu zawodowego.

Jako wykonawca lub koordynator współrealizował projekty badawcze związane m.in. z metodyką prowadzenia śledztw w sprawach zabójstw, weryfikacją kompetencji biegłych sądowych, przeciwdziałaniem terroryzmowi samotnych sprawców, poszukiwaniem osób zaginionych, oraz nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. W kierowanych przez siebie projektach badawczych skupia się na szeroko rozumianych patologiach przestrzeni cyfrowej: od cyberprzestępczości po proliferację fałszywych narracji spiskowych w Internecie.

Zaangażowany w pracę dydaktyczną przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas ćwiczeń z Kryminalistyki, warsztatów procesowych „Moot Court: Criminal mock trial”, czy rozbudowanych zajęć „Zintegrowana Analiza Miejsca Zdarzenia” (CNS UW) –  dąży do integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką i warsztatami terenowymi. Jako wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW był kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora UW dla najlepszych wykładowców. W 2022 r. otrzymał wyróżnienie Rektora UW za działalność naukową i dydaktyczną.

Odnosi bardzo umiarkowane sukcesy we wspinaczce skalnej (sportowej i wysokogórskiej); w przeszłości członek reprezentacji AZS UW w snowboardzie.

Wiecej informacji –>