Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Piotr Girdwoyń

Piotr Girdwoyń – w 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej wersjom kryminalistycznym.

W latach 2002-2003 jako stypendysta Roman-Herzog-Programm (Hertie Stiftung/Alexander von Humboldt Stiftung) w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (Niemcy) prowadził badania pod patronatem naukowym Prof. Albina Esera nad założeniami rozprawy habilitacyjnej. Praca (Zarys kryminalistycznej taktyki obrony) została obroniona w 2005 r., a od 2006 r. Piotr Girdwoyń pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2006 r. przebywał jako Visiting Fellow w School of Law Uniwersytetu w Baltimore (USA), a w 2007 r. – dzięki stypendium H. i M. Straniaków – na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei. W 2007 r. Piotr Girdwoyń objął stanowisko Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie we współpracy m.in. z Politechniką Warszawską, Krajową Akademicką Siecią Komputerową i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych realizował projekt “Platforma Bezpiecznej Implementacji Biometrycznych Systemów Weryfikacji i Identyfikacji”. Projekt był realizowany w ramach VII konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekty rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

W latach 2016-2020 prof. P. Girdwoyń pełnił funkcję dyrektora Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2017 r. Piotr Girdwoyn został chair professor Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law w Szanghaju (2017-2020) oraz visiting professor College of Medicine and Forensics, Xi’an Jiaotong University w Xi’an, Chiny (2017-2018). W 2020 r. prof. P. Girdwoyń został wybrany na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, członka Zarządu i członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

16 lutego 2021 r. Piotr Girdwoyń rozpoczął kolejną kadencję na stanowisku Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji.