Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Magdalena Spólnicka

dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz
Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku uzyskała stopień
doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  W 2019 roku Rada
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu dr n.
med. Magdalenie Spólnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Magdalena Spólnicka jest diagnostą laboratoryjnym (nr 151888) ze specjalizacją
z laboratoryjnej genetyki sądowej, jak również członkiem organizacji naukowych:
International Society for Forensic Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (Zastępcy
Przewodniczącego Zarządu Sekcji Genetyki Sądowej) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny
Prawnej i Kryminologii, jak również wiceprzewodniczącą Polskojęzycznej Grupy Roboczej
Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej.
Dzięki długoletniej pracy w laboratorium kryminalistycznym Policji Magdalena
Spólnicka zdobyła doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach pracy Zakładu

Biologii, w tym w wykonywaniu opinii z zakresu genetyki sądowej o wysokim stopniu
skomplikowania, prowadzeniu prac naukowych, wdrożeniowych i adaptacyjnych. Brała
również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w
Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na biegłych
z zakresu genetyki sądowej. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, a
od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1
kwietnia 2016 do 31 marca 2022 roku była Kierownikiem Zakładu Biologii CLKP.
Magdalena Spólnicka kierowała projektami badawczymi z zakresu nowoczesnych
rozwiązań w genetyce sądowej – min. grant nr: DOB-BIO7/17/01/2015 – finansowany przez
NCBR: NEXT – Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu
do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę̨ DNA
z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), nr DOB-BIO10/06/01/2019
– finansowany przez NCBR: EPIGENOM – Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-
śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA, jak
również koordynatorem projektu realizowanego w ramach programu EU Horyzont 2020 nr
740580: Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for
Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE.
Dorobek naukowy dr hab. med. Magdaleny Spólnickiej obejmuje 32 publikacje z
zakresu biologii molekularnej, zwłaszcza z obszaru przewidywania cech wyglądu na
podstawie DNA i szacowania wieku w różnych grupach chorych. Sumaryczny Impact Factor
publikacji, których jest współautorem, wynosi ponad 111, a indeks Hirscha 12.