Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Magdalena Spólnicka

dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka – absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  W 2019 roku Rada
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Magdalenie Spólnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.

Magdalena Spólnicka jest diagnostą laboratoryjnym (nr 151888) ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki sądowej, jak również członkiem organizacji naukowych: International Society for Forensic Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Sekcji Genetyki Sądowej) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Prawnej i Kryminologii, jak również wiceprzewodniczącą Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej.

Dzięki długoletniej pracy w laboratorium kryminalistycznym Policji Magdalena Spólnicka zdobyła doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu opinii z zakresu genetyki sądowej o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu prac naukowych, wdrożeniowych i adaptacyjnych. Brała również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na biegłych z zakresu genetyki sądowej. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, a od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2022 roku była Kierownikiem Zakładu Biologii CLKP.

Magdalena Spólnicka kierowała projektami badawczymi z zakresu nowoczesnych rozwiązań w genetyce sądowej – min. grant nr: DOB-BIO7/17/01/2015 – finansowany przez NCBR: NEXT – Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę̨ DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), nr DOB-BIO10/06/01/2019 – finansowany przez NCBR: EPIGENOM – Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo- śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA, jak również koordynatorem projektu realizowanego w ramach programu EU Horyzont 2020 nr 740580: Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE.

Dorobek naukowy dr hab. med. Magdaleny Spólnickiej obejmuje 32 publikacje z zakresu biologii molekularnej, zwłaszcza z obszaru przewidywania cech wyglądu na podstawie DNA i szacowania wieku w różnych grupach chorych. Sumaryczny Impact Factor publikacji, których jest współautorem, wynosi ponad 111, a indeks Hirscha 12.