Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Joanna Dąbrowska

mgr Joanna Dąbrowska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 – 2022 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w tym od 2016 roku jako Zastępca Kierownika Zakładu Biologii.

Podczas pracy w CLKP wykonywała opinie z zakresu genetyki sądowej, współuczestniczyła w ustalaniu kierunków rozwoju zakładu, w tym również w zakresie funkcjonowania bazy danych DNA, doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością oraz inicjowaniu i upowszechnianiu działalności naukowej.Ponadto uczestniczyła w rozszerzeniu zakresu czynności badawczych oferowanych przez CLKP poprzez utworzenie instytucji certyfikowanego specjalisty ze specjalności analiza śladów krwawych działającej w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz współtworzyła i wdrożyła system przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Policji.

Dodatkowo posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu do praktyki nowych metod i technik badawczych z genetyki sądowej, analizy śladów krwawych i techniki kryminalistycznej, w tym skanowania 3D.

Jako główny wykonawca projektów naukowych oprócz planowania i przeprowadzania prac badawczych, przygotowywała publikacje naukowe, prezentowała wyniki badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz prowadziła szkolenia, w tym głównie dla techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego z zakresu zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego.