Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Joanna Dąbrowska

mgr Joanna Dąbrowska
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 – 2022
zatrudniona w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w tym od 2016 roku jako
Zastępca Kierownika Zakładu Biologii. Podczas pracy w CLKP wykonywała opinie z zakresu
genetyki sądowej, współuczestniczyła w ustalaniu kierunków rozwoju zakładu, w tym
również w zakresie funkcjonowania bazy danych DNA, doskonaleniu Systemu Zarządzania
Jakością oraz inicjowaniu i upowszechnianiu działalności naukowej. Ponadto uczestniczyła w
rozszerzeniu zakresu czynności badawczych oferowanych przez CLKP poprzez utworzenie
instytucji certyfikowanego specjalisty ze specjalności analiza śladów krwawych działającej w
policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz współtworzyła i wdrożyła system

przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Policji. Dodatkowo
posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz
wdrażaniu do praktyki nowych metod i technik badawczych z genetyki sądowej, analizy
śladów krwawych i techniki kryminalistycznej, w tym skanowania 3D. Jako główny
wykonawca projektów naukowych oprócz planowania i przeprowadzania prac badawczych,
przygotowywała publikacje naukowe, prezentowała wyniki badań na konferencjach
krajowych i międzynarodowych oraz prowadziła szkolenia, w tym głównie dla techników
kryminalistyki i funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego z zakresu zabezpieczania
śladów biologicznych na miejscu zdarzenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Genetycznego.