Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Emilia Jasińska

mgr Emilia Jasińska – doktorantka w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką prof. Tadeusza Tomaszewskiego. 

Od 2011 r. zawodowa skrzypaczka. Od 2016 r. magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego w temacie „Odpowiedzialności karnej lekarza” pod opieką dr hab. Barbary Namysłowskiej – Gabrysiak. 

W latach 2018 – 2020 uczestniczka studiów magisterskich Kryminalistyki i Nauk Sądowych w Centrum Nauk Sądowych UW.  Absolwentka Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej na WPiA UW. 

Obecnie uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na WPiA UW. 

Zaangażowana w pracę dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji prowadząc ćwiczenia z Kryminalistyki Ogólnej oraz Uniwersytetu Otwartego UW współprowadząc kurs „Śmiertelnie ciekawy kurs – kryminalistyka w praktyce – kurs stacjonarny”. Współprowadząca warsztaty w ramach projektu badawczego „śmiertelnie ciekawy warsztaty – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce” w ramach Jubileuszowego 25 – lecia Festiwalu Nauki Warszawa w wymiarze 10 godzin. 

Od 2021 r. pracownik w Centrum Nauk Sądowych UW, odpowiedzialny za sporządzanie siatki zajęć dla studentów I i II roku na trzech kierunkach studiów, prowadzenie korespondencji z prowadzącymi zajęcia oraz studentami, obsługa mediów społecznościowych Centrum, ustalanie harmonogramu sesji dla studentów I i II roku na trzech kierunkach studiów, ustalanie szczegółowo zajęć z prowadzącymi, promocja studiów na rzecz rekrutacji na studia na trzech kierunkach oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z pracą Dziekanatu. Członkini Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UW w kadencji 2022/2023. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w kadencji 2022/2023; 2021/2022. Delegat do Rady Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021.  Od 2021 r. Członek Komisji do spraw zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów UW. W kadencji 2019/2020 reprezentantka studentów w Radzie Naukowej CNS UW, następnie od 2021 r. członek Rady Naukowej jako przedstawiciel doktorantów. Przedstawicielka studentów w Radzie Dydaktycznej CNS UW w kadencji 2019/2020, następnie od przedstawicielka doktorantów w Radzie Dydaktycznej CNS UW. Od 2021 r. przedstawicielka doktorantów UW w Warszawskim Porozumieniu Doktorantów (obecnie Warszawskim Forum Doktorantów). 

Przedstawicielka doktorantów w Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej UW w kadencji 2022/2023. Przedstawiciel doktorantów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów UW w kadencji 2022/2023, a uprzednio kadencji 2020/2021 jako reprezentant studentów. W 2022 roku aktywnie angażująca się w działania doktorantów i młodych naukowców z Ukrainy w ramach działalności KRD. Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UW kadencji 2020/2021 i 2021/2022. Członek Komisji wyborczej Samorządu Doktorantów UW w kadencji 2019/2020. W latach 2018/2019 członek Samorządu Studentów Centrum Nauk Sądowych UW oraz Koła Naukowego Kryminalistyki przy CNS UW. Przewodnicząca Zarządu/Rady Samorządu Studentów CNS UW w latach 2019 – 2021. Przedstawicielka studentów w Parlamencie Studentów UW w latach 2018 – 2021. Wicemarszałek Parlamentu Studentów UW w latach 2019 – 2021. Do 2021 r. Członek Komisji Kultury Samorządu Studentów UW zajmując się organizacją eventów (Juwenalia UW, Tydzień Artystyczny UW, Witaj na UW), pozyskiwaniem sponsorów oraz kontaktu z mediami społecznościowymi oraz instytucjami kultury. W latach 2014 – 2016 członek Komisji Kultury WPiA UW. W latach 2014 – 2015 udział w Klinice Prawa UW sekcji prawa karnego medycznego, Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA UW pod kierunkiem prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej. W latach 2014 – 2015 członek Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”. 

Współautorka artykułu „Przydatność do badań identyfikacyjnych śladów rękawiczek wyprodukowanych z różnych surowców” opublikowany w Problemach Współczesnej Kryminalistyki tom XX. W 2015 r. ukończyłam specjalistyczny kurs „Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw – wprowadzenie” prowadzonego przez Jana Gołębiewskiego w Centrum Psychologii Kryminalnej. W 2017 r. referentka wykładu na temat Gantiskopii, wygłoszonego dla Koła Naukowego Kryminalistyki przy CNS UW. W 2018 r. udział w Sympozjum naukowym pt. „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” – organizowanym przez Urząd Patentowy RP, czynnym uczestnik sesji posterowej na temat Gantiskopii na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Krimed – „Metody badawcze w kryminalistyce i w medycynie sądowej”. W 2019 r. udział w XX Konferencji Wydziałowej WPiA UW pt. „Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie”. 

W 2019 r. publikacja artykułu pt.” Utwór lutniczy w przedmiocie praw autorskich” w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego – Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, nr 3. W 2021 r. publikacja artykułu pt.” Kontrowersje dotyczące klauzuli sumienia w kontekście przerywania ciąży – studium przypadku” w czasopiśmie naukowym Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XXV.  W 2022 r. publikacja artykuł pt.” Stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu   prawa i obowiązki lekarzy oraz wybranych osób wykonujących zawody medyczne” w czasopiśmie naukowym Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XXVI. 

Ukończony I i II stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Sochaczewie w klasie skrzypiec, z dyplomem muzyka. W trakcie nauki brałam udział w licznych konkursach, także o randze międzynarodowej, organizowanych zarówno dla orkiestr symfonicznych, jak i chórów takich jak: Spotkania Kameralne, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Międzynarodowy Projekt Kultur „Crosspoints”, Festiwalu Largo di Garda we Włoszech, Festiwalu Szkół Muzycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, czy Happeningi organizowane przez fundacje „muzyka jest dla wszystkich” w UM im. F. Chopina w Warszawie. 

W trakcie studiów byłam członkiem kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, zajmowałam się oprawą muzyczną w Teatrze Akademickim UW. W trakcie studiów doktoranckich byłam członkiem Orkiestry Camerata Mazovia oraz w kwintetach smyczkowych.