Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Anna Trynda

Dr Anna Trynda – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 2001 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk chemicznych. Od 2001 r. pracownik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W 2009-2013 była zastępcą naczelnika i kierownika ds. zarządzania jakością w LK KWP w Gdańsku. W latach 2013-2022 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Chemii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie. Od 20 lat biegła z zakresu badań chemicznych.

W 2013 r. brała udział w pracach zespołu ds. opracowania strategii funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych Policji na lata 2013-2015. Powołana przez Polskie Centrum Akredytacji w skład grupy eksperckiej ds. akredytacji laboratoriów wykonujących badania w dziedzinie nauk sądowych. Anna Trynda była członkiem zespołu ds. opracowania zmian legislacyjnych dotyczących najnowszych substancji psychoaktywnych powołanego w kwietniu 2017 r. przez Komendanta Głównego Policji.

W latach 2016-2021 ekspert współpracujący w Horyzontalnej Grupie Roboczej ds. Narkotyków (HDG) Rady UE. Współautorka publikacji naukowych z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach. Realizowała krajowe projekty badawcze finansowane przez NCBiR oraz kierowała zespołami w projektach międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020. Przez wiele lat menadżer i wykładowca podczas międzynarodowych szkoleń prowadzonych we współpracy z agencjami EUROPOL i CEPOL, z zakresu likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Jako trener i wykładowca prowadziła szkolenia dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej dla funkcjonariuszy Policji m. in. z Polski, Chin, Estonii i Węgier.

Na zaproszenie przedstawicieli CEPOL w 2020 r. współpracowała przy opracowaniu modułu szkoleniowego dotyczącego narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych. Za zasługi na rzecz obronności odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.