Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Anna Duszyńska

mgr Anna Duszyńska – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kryminalistyce, które zdobyła jako biegła z zakresu badań chemicznych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

W latach 2015-2022 zastępca kierownika Zakładu Chemii CLKP. Decyzją Ministra Zdrowia powołana do Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych od początku jego istnienia. Z ramienia MSWiA oraz Ministra Zdrowia członek zespołów powołanych do opracowania nowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Wynikiem tych prac była zmiana w 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wprowadzenie „generycznego” opisu nowych substancji psychoaktywnych.

Kierownik projektu naukowo-badawczego NARSAP oraz kierownik zespołu badawczego i wykonawca w projektach finansowanych przez NCBR, w wyniku których tworzone były narzędzia mające na celu wsparcie procesu wykrywczego w zakresie przestępczości narkotykowej.

Ekspert merytoryczny w zespole nadzorującym realizację projektów NCBR.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji narkotyków, w tym nowych substancji psychotropowych za pomocą specjalistycznych technik analitycznych (chromatografia, spektrometria, spektrofotometria). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością w laboratorium analitycznym.

Pełniła funkcję auditora wewnętrznego i kierownika technicznego. Współautorka artykułów naukowych o tematyce narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Twórca procedur, wytycznych i metodyk dotyczących m.in. badań narkotyków. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie badań narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.