Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Agnieszka Smoleń

mgr Agnieszka Smoleń
Diagnosta laboratoryjny, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013-2023 zatrudniona
w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jako główny specjalista krajowej Bazy
Danych DNA. Wykonywała badania genetyczne do spraw identyfikacyjno-poszukiwawczych
oraz na potrzeby opinii z zakresu genetyki sądowej. Wdrażała programy statystyczne
przeznaczone do szacowania prawdopodobieństwa stopnia pokrewieństwa. Podczas

dziesięcioletniej pracy doskonaliła się w zastosowaniu różnorodnych technik biologii
molekularnej stosowanych w identyfikacji osobniczej w tym sekwencjonowaniu następnej
generacji. Uczestniczka wielu projektach badawczych zakończonych publikacjami w
międzynarodowych pismach naukowych oraz unijnych projektach szkoleniowych z zakresu
analizy statystycznej oraz funkcjonowania baz danych DNA m.in. w Armenii i Chorwacji.
Przeprowadziła szereg warsztatów oraz wykładów z zakresu działania krajowej Bazy DNA
adresowanych do pracowników jednostek policji oraz policyjnych laboratoriów
kryminalistycznych.