Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy  do udziału rekrutacji na Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych UW na rok akademicki 2024/2025.

Centrum Nauk Sądowych UW oferuje wielodyscyplinarne studia podyplomowe które mają na celu przybliżenie istotnych kwestii prawa dowodowego oraz metod kryminalistycznych w kontekście szerokiego spektrum nauk sądowych. Program został stworzony, aby sprostać potrzebom szerokiej grupy odbiorców, od profesjonalistów związanych z wymiarem sprawiedliwości po osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w tej dziedzinie – niezależnie od wcześniejszego doświadczenia w tych obszarach. Szczególny nacisk kładziemy na przekrojowe podejście do procesu dowodzenia w oparciu o wiedzę ugruntowaną naukowo i w kontekście różnorodnych dziedzin. Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty praktyczne realizowane są zwłaszcza w odniesieniu do wybranych klasycznych technik kryminalistycznych oraz oględzin miejsca zdarzenia (fakultatywne zajęcia terenowe).

Zajęcia wykładowe oraz uzupełniające warsztaty praktyczne realizowane są przez naukowców i praktyków związanych z Centrum Nauk Sądowych. Kierownikiem Studiów Podyplomowych jest dr Piotr Lewulis (Katedra Kryminalistyki, WPiA UW)

Najważniejsze informacje:

 

Rekrutacja (od czerwca 2024): Wyłącznie w systemie IRK UW
Nazwa programu: Kryminalistyka i Prawo Dowodowe
Poziom kształcenia: Studia podyplomowe (kwalifikacje poziomu PRK6)
Czas trwania: 2 semestry (210h dydaktycznych) (30 ECTS)
Tryb: Zajęcia stacjonarne – 14 zjazdów w ciagu dwóch semestrów.
Opłaty: Opłata jednorazowa – 4800 PLN

Dwie raty – 2 x 2550

Cztery raty – 4 x 1350 PLN

Początek zajęć: Październik 2024
Wymogi wstępne: Wykształcenie wyższe
Kontakt: podyplomowe.cns@uw.edu.pl

UWAGA – rekrutacja na studia podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego zostanie uruchomiona w czerwcu 2024 r. w systemie IRK UW!

Dla kogo?

Do programu mogą aplikować absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy wykazują zainteresowanie proponowaną tematyką. Studia są adresowane nie tylko do pracowników wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy organów ścigania, adwokatów, radców prawnych czy lekarzy, ale również do absolwentów studiów społecznych, przyrodniczych lub technicznych. Dzięki multidyscyplinarnemu charakterowi programu i doświadczonej kadrze naukowej, studia będą odpowiednie zarówno dla osób z większym doświadczeniem zawodowym, jak i dla tych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę w kryminalistyce.

Planowany harmonogram zjazdów 2024/2025

Na rok akademicki 2024/2025 wyznaczyliśmy następujące “podstawowe” terminy zjazdów. Wszystkie zajęcia w tych terminach będą odbywały się stacjonarnie w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1:

Zajęcia odbywają się w blokach w soboty od godz. 9:15 do 18 (z przerwą w ciągu dnia). Zajęcia w niedzielę odbywają się od godz. 9:15 do 13:15.

 1. 26/27 października 2024
 2. 16/17 listopada 2024
 3. 23/24 listopada 2024
 4. 7/8 grudnia 2024
 5. 14/15 grudnia 2024
 6. 11/12 stycznia 2025
 7. 18/19 stycznia 2025
 8. 15/16 lutego 2025
 9. 22/23 lutego 2025
 10. 15/16 marca 2025
 11. 22/23 marca 2025
 12. 5/6 kwietnia 2025
 13. 10/11 maja 2025
 14. 17/18 maja 2025

Jednocześnie wskazujemy terminy “rezerwowe” – tj. na wypadek konieczności przeniesienia z przyczyn losowych lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 1. 25/26 stycznia 2025
 2. 8/9 marca 2025
 3. 24/26 maja 2025
 4. 7/8 albo 14/15 czerwca 2025.

Ramowy program merytoryczny

Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia,  analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych,
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Marcin Fudalej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Michał Górski (MISMap UW)
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW)
 • Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW)
 • Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Radosław Parzych
 • insp. Urszula Cur
 • Krystian Wojciechowski

Czesne

Opłata za Studia w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

a) 4800 PLN – przy wpłacie jednorazowej,

b) 5100 PLN – w dwóch ratach po 2550 PLN

c) 5400 PLN – w czterech ratach po 1350 PLN

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego [Imię i Nazwisko Słuchacza]