Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia podyplomowe

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy  do rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW na rok akademicki 2023/2024.

Nasze studia podyplomowe są dedykowane wszystkim absolwentkom i absolwentom wszystkich kierunków studiów przyrodniczych, technicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych (w tym w szczególności także prawniczych czy psychologicznych) zainteresowanych kryminalistyką – nauką zajmującą się metodami wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także identyfikacji człowieka.

Celem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych jest przekazanie słuchaczom i słuchaczkom praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu technik i taktyk kryminalistycznych w kontekście postępowań sądowych. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia prawne (w szczególności w zakresie postępowania dowodowego) jak i prezentację szerokiego spektrum metod stosowanych w procesie wykrywczym i dowodowym na gruncie wielu dyscyplin nauki w różnych ich aspektach (m.in. biologicznych, fizykochemicznych, psychologicznych). Prowadzone w trakcie zjazdów wykłady uzupełniane są, tam gdzie jest to możliwe, praktyką realizowaną  poprzez ćwiczenia (np. związane z technikami ujawniania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych oraz oględzinami miejsca zdarzenia).

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi poniższymi informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych i procedur rekrutacyjnych!

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem platformy IRK UW.

Zarządzenie dotyczące rekrutacji znajduje sięw Dzienniku Urzędowym CNS UW. – prosimy w szczególności o zapoznanie się ze wskazanymi terminami oraz zakresem dokumentów koniecznych do złożenia przy rekrutacji.

Ramowy Program Studiów

Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, traseologia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia, archeologia kryminalistyczna, badania broni palnej, analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej oraz antropologii sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych, profilowanie geograficzne, analiza biometryczna.
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Kierownik studiów

Kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych jest dr Piotr Lewulis (Katedra Kryminalistyki, WPiA UW)

Lokalizacja

Studia prowadzone są w salach wykładowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Kampusu Ochota UW (ul. Miecznikowa 1).  Studia podyplomowe w roku 2023/2024 planowane są do uruchomienia w formule stacjonarnej (offline), umożliwiającej zrealizowanie praktycznych elementów programu.

Harmonogram zjazdów 2023/2024

Czas trwania:

210 godzin (2 semestry) plus warsztatowe zajęcia fakultatywne w terenie (5-10 h).

Zajęcia odbywają się we wskazanych niżej datach w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14:00 – 18:00
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

 1. 21-22 października 2023
 2. 28-29 października 2023
 3. 18-19 listopada 2023
 4. 25-26 listopada 2023
 5. 9-10 grudnia 2023
 6. 16-17 grudnia 2023
 7. 13-14 stycznia 2024
 8. 20-21 stycznia 2024
 9. 10-11 lutego 2024
 10. 24-25 lutego 2024
 11. 9-10 marca 2024
 12. 23-24 marca 2024
 13. 13-14 kwietnia 2024
 14. 20-21 kwietnia 2024

Jednocześnie wskazujemy terminy “rezerwowe” – na wypadek konieczności przeniesienia z przyczyn losowych lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 1. 11-12 maja 2024
 2. 17 i 18 lutego 2024
 3. 16 i 17 marca 2024
 4. 6 i 7 kwietnia 2024
 5. 25 i 26 maja 2024
 6. 8 i 9 czerwca 2024

Czesne

Opłata za Studia w roku akademickim 2023/2024 wynosi:
a. 4700 PLN przy wpłacie jednorazowej (do 16 października)
b. 4900 PLN płatne w dwóch ratach po 2450 PLN (I do 16 października, II do 15 lutego)
c. 5200 PLN płatne w czterech ratach po 1300 PLN (I do 16 października, II do 15 stycznia, III do 15 marca, IV do 15 maja).

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych [Imię i Nazwisko Słuchacza]

 

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Marcin Fudalej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Michał Górski (MISMap UW)
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Radosław Parzych
 • insp. Urszula Cur
 • Krystian Wojciechowski